Híres festők ólomüveg munkái

2015.10.11 20:49

Bizonyára kevesen tudják, hogy a legnagyobb külföldi és magyar festők is kísérleteztek az üveg által elérhető újszerű hatásokkal művészetükben. Ez érthető, hiszen ez az anyag a festékhez hasonlóan a színek igen széles palettáját biztosítja, ugyanakkor egy teljesen másféle, éteri hatást kölcsönöz a kompozícióknak a fény erejének segítségével. A festészetben minden művész egyéni stílustörekvéseit kiválóan hozhatja felszínre, de mint látni fogjuk az üvegben is ugyanúgy megtalálhatják ezeket.

A 15. századi Németország egyik leghíresebb grafikusa és festője a magyar ősökkel rendelkező Albrecht Dürer volt. A páratlan rajztehetségű művész a bibliai témák megelevenítése mellett a portrékészítés műfaját is új alapokra helyezte. Több ólomüveget is tervezett, jellegzetes stílusa szépen visszaköszön róluk.

Kortársa volt a szintén német ifj. Hans Holbein, aki a gótika és a korai reneszánsz művészet stílusjegyeit ötvözte realisztikus ábrázolásmódjával. Vallási jellegű művei mellett szívesen festette meg a hétköznapi élet szereplőit is. Számos ólomüveg-terv fűződik a nevéhez, köztük a szülőhelyén Augsburgban található utolsó ítélet ábrázolás.

további részletek... >>

 

Az ólomüvegezés története Magyarországon

2015.07.16 10:47

Egy rövid történeti áttekintés következik most arról, hogy Magyarországon hogyan jutott fontos szerephez az üveg, ez az építészeti és művészeti értékeket önmagába foglaló különleges anyag.

Hazánk sajátos földrajzi helyzetének köszönhetően minden kultúrtörténeti korszakban aktívan részt vett a különböző képzőművészeti és iparművészeti stílusirányzatok és újítások átvételében és meghonosításában. Ez igaz volt az építészet technológiai fejlődésével együtt járó nagyméretű üvegművészeti alkotások elterjedésére is. A viharos történelmi korok sajnos jelentősen megtizedelték a hazánkban található üveg alkotásokat is. Habár római kori üveglap is került már elő az ásatások során, számos korszakból egyáltalán nem maradt fenn emlék, vagy csupán töredékekben. Az első hazai üveges céh megalapítása 1475-re tehető, amit még társművészekkel közösen hoztak létre Nagy Lajos királyunk rendeletének köszönhetően. Az első üvegkészítő huták apró hegyi manufaktúrák voltak a Mátrában, a Zemplénben és a Mecsekben.

további részletek... >>

 

Az ólomüvegezés kezdetei a középkorban

2014.08.21 20:44

A színes üvegablakok iránti igény és a dekoratív síkábrázolás igazán a középkori Európában teljesedhetett ki. Természetesen az előzmények visszanyúlnak az ókori rómaiakhoz, akik már képesek voltak üvegtáblák előállítására. A technikai fejlettségük miatt ezek egyszerű, jól megmunkált üveglemezek voltak. Nem volt igényük több kisebb darabból álló ablakpanelek létrehozására, pedig a síküveget már kombinálták öntött ólomkeretekkel (pl:tükrök esetében).

Él az a feltételezés, hogy a színes üvegablakok divatja a pompakedvelő bizánci kultúrában született meg, ugyanis minden technológia feltétel adott volt hozzá. Nagyszámú írásos bizonyíték maradt fenn a színes üvegablakok korai alkalmazásáról, és a 7. századtól a keresztény templomokban egyre több helyen jelentek meg. Egyes vélemények szerint a téli hónapokban a templomok ablaknyílásait színes szőnyegekkel fedték be, melyek motívumkincse később átkerült az üvegablakokra, ami több száz évig fennmaradt. A keresztény egyház számára különleges jelentőségűekké váltak a színes üvegablakok, mivel az ezeken ábrázolt bibliai jelenetek és személyek az írástudatlan köznép számára a szentírás megismerését is szolgálták, ezért fontosnak tartották e hagyomány megőrzését.

további részletek... >>

 

Kortalan ólomüveg: a hagyományostól eltérő, modern ólomüvegek napjaink építészetében

2012.09.01 10:39

Hogy eloszlassam azt a tévhitet, ami az ólomüveget kevéssé ismerők körében elterjedt és amely szerint az csakis a divatjamúlt, konzervatív stílusú és a legkevésbé sem modern terekhez illik, készítettem egy válogatást a kortárs ólomüveg alkotásokból. Ezek a világ legkülönbözőbb földrajzi fekvésű, funkciójú és stílusú épületeiben találhatóak, bizonyítva az ólomüveg felhasználásában rejlő sokféle lehetőséget.

Az ólomüveg képek, üvegfestmények hasonló változatosságot mutathatnak, mint egyéb képzőművészeti alkotások, például az olajfestmények, melyek a klasszikus, akadémikus iskoláktól eljutottak a legmodernebb kifejezési formákig. Egy ólomüveg alkotás ugyanúgy lehet figurális vagy absztrakt, ábrázolhat alakokat, tájképeket, vagy elvont formákat, mint egy festmény. Minden csakis az alkotója fantáziáján és szakmai hozzáértésén múlik. 

további részletek... >>

 

Munkavédelem az ólomüvegezés során

2012.08.07 22:13

Most egy nagyon fontos kérdéskört fogok körüljárni, amivel kapcsolatban meglehetősen sok a különféle tévhit és urbánlegenda. Az ólomüvegezésnek valóban vannak veszélyei, de akkor és csakis akkor, ha a megfelelő óvintézkedéseket nem tartjuk be.

Amire legelőször fel kell hívnom a figyelmet az az, hogy a lakásban, ahol mindennapi életünk tevékenységeit végezzük, nem szabad még hobbi szinten sem ólomüvegezni! Tehát mindenképpen külön helyiséget kell kialakítani erre a célra, olyat, amit csakis üvegezésre használunk. Lehet ez akár egy pincében, garázsban, kerti házban, a lényeg az, hogy jól el legyen különítve a lakószobáktól és a konyhától, étkezőtől.


Néhány alapvető munkavédelmi megfontolás

Fontos tudni, hogy minden egyes veszélyes anyaghoz az eladó köteles mellékelni egy ún. termékbiztonsági adatlapot, mely minden szükséges információt tartalmaz a készítménnyel kapcsolatban – például az összetételét, a veszélyességi faktorait, a megfelelő használatára vonatkozó utasításokat és a vészhelyzeti teendőket. 

további részletek... >>

 

Ólomüvegezés régen és ma 1.: Tradicionális és modern egyházi ólomüvegek

2012.06.07 13:28

Az első színes, figurális ólomüveg ablakok egyházi témákat dolgoztak fel, hiszen elterjedésük a gótikában kezdődött, amikor a művészeti ábrázolások főként vallási célokat szolgáltak. Különböző bibliai jeleneteket ábrázolnak ezek az ablakok, hogy az olvasni nem tudó emberek is megismerhessék az Ó- és Újszövetség történeteit, vagyis egyfajta mesélő szerepet töltenek be. Polgári házakban jóval később jelent meg az ólomüveg, és sokan még ma is csak egyházi épületekhez kapcsolódóan tudják elképzelni, holott már régen túllépett ezen a szűk felhasználási területen. 

Az egyházi ólomüveg művészet fejlődése hasonlóan nagy ívű a többi művészeti ághoz, szintén rengeteg kísérleten van túl, mind a színeket, a formákat, a vonalvezetést, a klasszikus „iskolákhoz” való ragaszkodást vagy épp annak elvetését illetően.

további részletek... >>

 

Néhány szóban az üvegről

2012.02.09 10:50

Készítettem egy kis gyorstalpalót azok számára, akiket komolyabban is érdekel az üveg, mint anyag. Mi is valójában az üveg, hogyan és miből állítják elő, milyen fajtái léteznek?

Az üveg anyaga

Az üveg kémiai és fizikai szempontból igen érdekes anyag, hiszen valójában nem más, mint túlhűtött folyadék. Sosem szilárdul meg teljesen, még ha ránézésre a szilárd testek közé sorolnánk is. Az üveget olvasztással állítják elő a következő anyagok kb 1500 Celsius fokra való hevítésével.

további részletek... >>

 

Az ólomüvegezés hagyománya, története röviden

2011.08.15 00:00

Már az ókorban is használtak átlátszó anyagokat az ablaknyílásokba - ezek kezdetben vékony márvány- vagy kőlapok (spekuláriák), illetve egyszerűbb épületeken fakeretre feszített állati hólyagok vagy olajjal átitatott szövetek voltak. A kő- és márványlapok idővel ornamentikus osztású rácsokká váltak (transzénák), ez a stílus leginkább keleten volt elterjedt.

Az ókori Rómában az üveg ún. koronamódszerrel készült, mely az alábbiakat takarta: fújtak egy üveggömböt és addig forgatták, míg a centrifugális erő hatására koronggá nem vált, majd megszilárdult. Így kicsi és vastag üvegkorongok jöttek létre, ezeket már ólommal fogták össze. Például Pompeji és Herkulaneum városából is kerültek elő ilyen leletek.

további részletek... >>

 

Egy gyakran visszatérő kérdés: ólomüveget csak éppen készülő házba és új nyílászárókba lehet beépíteni?

2011.07.31 00:00

Amennyiben az ólomüveg nyílászáróba kerül, például ajtók, ablakok, szekrények üvegbetétjeiként, akkor bármikor beépíthetők, egy már használat alatt álló keretbe is könnyedén be lehet helyezni. Nem szükséges új ajtót, ablakot vásárolni, ha valaki ólomüveget szeretni építtetni nyílászáróiba.

további részletek... >>

 

Mi a különbség az ólomüvegezés és a tiffany-technika között?

2011.05.26 00:00

Sokan nem tudják, mennyiben hasonlít, illetve mi a különbség a két díszüvegező technika között, és ez gyakran félreértésekre adhat okot. Amiben hasonlít az az, hogy mindkét stílus egymástól fémszálakkal elválasztott színes, egy bizonyos mintának megfelelően méretre és alakra vágott üvegdarabokat használ fel.

további részletek... >>

 

Az ólomüveg alkalmazási területei

2011.05.24 00:00

Az ólomüveg felhasználása rendkívül sokrétű, mind az egyházi, mind a világi építészetben megjelenik, az utóbbi évtizedekben pedig egyre jobban elterjed polgári lakásokban is.

további részletek... >>